DYSTRYBUTOR LONZABIOSCIENCE POLSKA


Pożywki dedykowane do hodowli pierwotnych

chondrocytów (pożywka CGM)
fibroblastów (pożywki FGM, FGM-2, FGM-3)
hepatocytów (pożywki HPM, HMM)
keratynocytów (pożywka bezsurowicza KGM-Gold)
keratynocytów (pożywka zdefiniowana chemicznie KGM-CD)
komórek hematopoetycznych progenitorowych (pożywka HPGM, suplementy EasyDiff)
komórek macierzystych mezenchymalnych (pożywki MSCGM, MSCGM-CD; różnicujące)
komórek jelitowych (pożywka SmGM-2)
komórek nerkowych (pożywki REGM, MsGM)
komórek neuralnych (pożywka AGM)
komórek prostaty (pożywki PrEGM, SmGM-2, SCGM)
melanocytów (pożywka MGM-4)
komórek mięśni gładkich (pożywki SMGM, SMGM-2)
komórek mięśni szkieletowych (pożywki SkGM, SkGM-2)
komórek nabłonka dróg oddechowych (pożywki B-ALI, S-ALI, BEGM, SAGM)
komórek śródbłonka (pożywki EGM, EGM-2, EGM-MV, EGM-2MV)
neuronów pierwotnych (pożywka PNGM)
osteoblastów (pożywka OGM)
preadipocytów (pożywka PGM-2)
progenitorów neuralnych (pożywki NPMM, NPDM)

(C) Celllab 2018