DYSTRYBUTOR LONZABIOSCIENCE POLSKA
Immunoterapia komórkowa

Cell-based Immunotherapy
Produkty GMP/FFM

GMP/FFM products
Komórki pierwotne
i macierzyste

Primary and stem cells
Pożywki
i odczynniki do hodowli

Cell culture media and reagents
Testy komórkowe

Cell analysis
Wykrywanie i usuwanie mykoplazmy

Mycoplasma detection and removal
Pożywki do produkcji/
terapii komórkowej i genowej

Bioprocessing Media
ADME Tox

ADME Tox
Transfekcja

Transfection
Elektroforeza

Electrophoresis
Testy LAL, rFc i MAT

LAL, rFc and MAT tests
Kontakt

Contact
(C) Celllab 2024