DYSTRYBUTOR LONZABIOSCIENCE POLSKA
Dane kontaktowe:
Contact details:

CELLLAB
ul. Jagielska 29A
PL-02886 Warszawa

Tel./Fax +48 22 711 0570
Cell. +48 781 120 300

Email: kontakt... (zamiast kropek należy wstawić @ oraz nazwę firmy oraz .pl )

-- Uwaga -- używamy silnego filtrowania antyspamowego; w razie otrzymania wiadomości o braku adresata prosimy o kontakt telefoniczny lub faksowy celem modyfikacji ustawień filtrowania.

Email: contact... (in place of dots use @ and company's name and .pl )

-- Note -- we use a strong antispam filtering; in case of receiving of a non-existing email account message, contact us by telephone or fax please to modify antispam filtering.


Wszystkie użyte w serwisie oraz w dokumentacji nazwy, obrazy i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością firmy Celllab,
należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

All names, pictures, tradenames and trademarks used on website and in documentation, that are not the property of Celllab,
are the property of their respective owners and have been used for information only.
(C) Celllab 2018