DYSTRYBUTOR LONZABIOSCIENCE POLSKA
Immunoterapia komórkowa

Cell-based Immunotherapy
Produkty GMP/FFM

GMP/FFM products
Komórki

Cells
Pożywki
hodowlane

Cell culture media
Testy komórkowe

Bioassays
Wykrywanie i usuwanie mykoplazmy

Mycoplasma detection and removal
Odczynniki laboratoryjne

Cell lab reagents
ADME Tox

ADME Tox
Transfekcja

Transfection
Biologia
molekularna

Molecular biology
Testy LAL, rFc i MAT

LAL, rFc and MAT tests
Kontakt

Contact
(C) Celllab 2021